Akty prawne

Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
ZARZĄDZENIE Nr 36/16 BURMISTRZA BOBOLIC z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 50/08 Burmistrza Bobolic z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie  powołania Klubu Integracji Społecznej „Skrzydła” w Bobolicach.
Wpis z dnia 10 kwietnia 2013 r. do Rejestru Klubów Integracji Społecznej Wojewody Zachodniopomorskiego.

Komentarze są wyłączone.