Pomoc materialna 2021/2022

Szanowni Państwo, informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. Jedności Narodowej 13.
Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15 września 2021 r, natomiast  w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych do 15 października 2021 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Dochód netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający składanie wniosku, uprawniający do otrzymania świadczenia, nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł.
Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać u pracowników socjalnych osobiście lub pod nr tel. 94 31-87-595. Druk wniosku o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, pobrać można ze strony internetowej: http://mgops.bobolice.pl/wp-content/uploads/Download/Pomoc_o_chrakterze_socjalnym/Stypendium_szkolne/wniosek_stypendium_od_1.09.2017.pdf lub od 19 sierpnia 2021 r. bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Poniesione wydatki rozlicza się na podstawie faktur, rachunków i innych dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z katalogiem:
1)udział w korepetycjach
2)kursy (np. językowe, sportowe, artystyczne itp.)
3)koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum itp.
4)koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”
5)inne zajęcia szkolne i pozaszkolne
6)ubezpieczenie
7)podręczniki (podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy itp.)
8) artykuły szkolne  (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole)
9)obuwie sportowe (np. tenisówki, halówki, trampki, adidasy)
10)strój sportowy (np. koszulki sportowe, spodenki sportowe, skarpetki, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, bielizna sportowa, klapki na basen itp.)
11) strój galowy- inny niż roboczy i sportowy
12) mundurek szkolny
13)okulary korekcyjne
14) biurko do nauki, krzesło do biurka, lampka biurowa, organizer na biurko
15) zakup komputera w tym tabletu, monitora, klawiatury, myszy, drukarki, listwy antyprzepięciowej , pamięci przenośnej (typu pendrive), zakup/wymiana/naprawa części do komputera, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki (tj. tusze, tonery, papier itp.) oraz zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów biurowych, oprogramowanie antywirusowe, multimedialne programy edukacyjne i kursy językowe)
16) pomoc dydaktyczna( pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca)
17) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz  słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych;
– zakwaterowania i wyżywienie(internat, bursa, stancja)
– czesne na naukę w szkole
– dojazdy do szkoły

Zapraszamy do składania wniosków

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.