Zasiłek szkolny

1.Akt prawny

-Uchwała NR XXVIII/268/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice
-Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

2. Zakres

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności:
a) podręczników (podręczniki, ćwiczenia, lektury, słowniki, atlasy, itp.),
b) artykułów szkolnych (przybory szkolne niezbędne do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole),
c) obuwia sportowego,
d) stroju gimnastycznego (koszulki, spodenki, skarpetki, dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, itp.),
e) stroju szkolnego (biała bluzka, spódnica, garnitur, spodnie galowe, biała koszula),
f) mundurka szkolnego,
g) okularów korekcyjnych,
h) biurka do nauki i krzesła do biurka,
i) sprzętu komputerowego (komputer, monitor, klawiatura, myszka) oraz programów komputerowych edukacyjnych,
j) pomocy dydaktycznych (pokrycie kosztów abonamentu internetowego od września do czerwca),
Na fakturze przy każdym artykule wymienionym w katalogu w punktach 4-5 winien widnieć opis „sportowe”, „galowe” . W przypadku braku możliwości opisania artykułów zgodnie z katalogiem wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy (jeśli taką posiada) oraz pieczątkę sprzedawcy.

3.Terminy składania wniosków

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4.Pliki do pobrania
– Wniosek o zasiłek szkolny

          

Komentarze są wyłączone.