Zasiłek szkolny

1.Akt prawny

– Uchwała  nr XLII/358/22 Rady  Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice

-Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

– Rozstrzygnięcie nadzorcze

2. Zakres

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

3.Terminy składania wniosków

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. Pliki do pobrania

– Wniosek o ustalenie prawa do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny

 

Komentarze są wyłączone.