Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej przystąpi do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Nowa edycja – Podprogram 2020 – powinna rozpocząć się na przełomie listopada i grudnia.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Podprogramu 2019 udzielana była osobom i rodzinom spełniającym kryteria ustalone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1402,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących, 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie). Nie są jednak jeszcze znane oficjalne wytyczne do Podprogramu 2020.
Program będzie realizowany jak dotychczas przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. WNMP w Bobolicach, ul. Kościelna 1.
Jak tylko program zostanie uruchomiony niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy.

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.