Program osłonowy „Racjonalnie wydana złotówka”

Szanowni Przedsiębiorcy z Gminy Bobolice, pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do podjęcia współpracy w ramach Programu osłonowego „Racjonalnie wydana złotówka”. Realizatorem programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program to przede wszystkim sposób na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, które stanowi realne zabezpieczenie przed wydatkowaniem środków finansowych pochodzących ze świadczeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. Realizacja świadczeń odbywa się w formie imiennych talonów wydanych Klientom MGOPS na zakup artykułów dozwolonych w podmiotach, które nawiążą współpracę w ramach programu z MGOPS. Katalog artykułów dozwolonych określony jest w programie i zawiera artykuły oraz usługi pozwalające zaspokoić niezbędne potrzeby życiowe tj.: żywność, leki i leczenie, opał, gaz – butle, odzież, obuwie, opłaty mieszkaniowe, niezbędne przedmioty użytku domowego, środki czystości i higieny, art. szkolne, materiały i usługi remontowe, usługi krawieckie, usługi fryzjerskie. Aby przystąpić do realizacji Programu osłonowego „Racjonalnie wydana złotówka” w części realizacji talonów należy podpisać umowę, której przedmiotem jest bezgotówkowa sprzedaż artykułów dozwolonych, z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobolicach. Zapraszamy Państwa do współpracy. Proszę o kontakt z przedstawicielem MGOPS P.Angeliką Nowak : nowak.mgops@bobolice.pl, tel. 94-31-87-595.               

Jolanta Stępień
MGOPS w Bobolicach

Wzór talonu do pobrania !!!

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.