Spotkanie Wigilijne Seniorów

16 grudnia 2019 r. odbyło się Spotkanie Wigilijne Seniorów podsumowujące realizację projektu pt. „Oswoić starość – rozwój działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.
W spotkaniu wzięli udział seniorzy z miejscowości, które brały udział w realizacji projektu. Wśród zaproszonych gości byli pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, pan Franciszek Łobocki Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach, pani Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, pani Izabela Helman Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, instruktorzy realizujący zadania w ramach projektu: pani Anita Jasińska, pani Emilia Walter, pani Monika Gołucka.
Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Gospody Wiejskiej w Drzewianach, pięknie przystrojonej na tą uroczystość. Zebrani obejrzeli montaż słowno – muzyczny przygotowany przez grupę teatralną „Młodzi duchem” pod kierunkiem pani Moniki Gołuckiej. Spotkanie przebiegało w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania. Były płynące z głębi serca życzenia, opłatek-symbol chleba i wzajemnego przebaczenia oraz wspólnie śpiewanie kolęd. Na odświętnie przygotowanym stole nie zabrakło wspaniałych wigilijnych potraw. Po części artystycznej i ciepłych życzeniach podzielono się opłatkiem. Były to chwile pełne magii, uroku i radości.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach i jego Członków, na nadchodzącą świętą noc Miłości, noc Przebaczenia, noc kiedy „Bóg się rodzi, moc truchleje”, życzymy wszystkim błogosławieństwa Bożej Dzieciny na każdy dzień Nowego Roku. Niech narodzone Dzieciątko ześle Wam łaskę zdrowia, nadziei i spokoju wewnętrznego, a święta niech będą prawdziwym duchowym, chrześcijańskim przeżyciem i spełnieniem nieustannego dążenia człowieka do szczęścia.

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.