Spotkanie Zarządu BUTW

W dniu 4 sierpnia br. Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza zaprosiła do Ratusza zarząd Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (BUTW) w składzie: Juliusz Glaser, Jadwiga Glaser, Eufemia Strok, Helena Bubień. W spotkaniu uczestniczyła również Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, która z ramienia swoich obowiązków współpracuje z BUTW – em, który działa w strukturach Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach i również zajmuje się w gminie sprawami osób starszych. Celem spotkania było omówienia obecnej sytuacji w uniwersytecie, zarząd przedstawił propozycje działań dla słuchaczy w bieżącym roku. Dziękuję Zarządowi BUTW za wiele cennych inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych na rzecz osób starszych z terenu naszej gminy przez wszystkie lata działalności.
Życząc dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości w realizacji wspaniałych pomysłów burmistrz zadeklarowała dalsze wsparcie merytoryczne i finansowe słuchaczy naszego uniwersytetu.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.