Starość jest piękna

Szanowni Seniorzy, udało się, otrzymamy dofinansowanie 🙂
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pt. „Starość może być piękna – wsparcie działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice.” Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia 70 osób starszych w wieku 60+ z terenu gminy Bobolice dla godnego starzenia się poprzez różne formy edukacji i zajęć praktycznych służących rozwijaniu pasji i zainteresowań. Działania będą koncentrowały się wokół osób starszych tworząc im warunki do edukacji, dbania o aktywność fizyczną, integracji wewnątrzpokoleniowej.
Projekt będzie realizowany w następujących miejscowościach: Bobolice, Kłanino, Głodowa, Porost, Drzewiany i po raz pierwszy w Chmielnie.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Warsztaty teatralne – grupa Młodzi duchem (w Bobolicach)
  2. Śpiewać każdy może – warsztaty wokalne dla seniorów (w Głodowej)
  3. Aktywny senior – gimnastyka ogólnorozwojowa dla seniorów (w Głodowej, Poroście i Kłaninie)
  4. Warsztaty florystyczne z wyjazdami do ogrodów botanicznych
  5. Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej na terenach wiejskich
  6. Warsztaty artystyczne – Kreatywny Senior
  7. Zioła wokół nas – warsztaty zielarskie
  8. Kawiarenka seniora – spotkania dyskusyjne
  9. Bobolicka Senioriada.

Obecnie czekamy na zaakceptowanie zmiany harmonogramu realizacji projektu i podpisanie umowy.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.