To już 15 lat Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

14 listopada 2023 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach miała miejsce Inauguracja roku akademickiego 2023 / 2024 Bobolickiego Uniwersytety Trzeciego Wieku, która była jednocześnie okazją do świętowania 15-lecia jego istnienia. W wydarzeniu wzięli udział:
– dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej
– dr Piotr Szarszewski, prodziekan ds. studenckich Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej
– prof. dr. hab. Jacek Knopek
– Pani Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic
– Pan Jarosław Bączkowski Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach
– Pani Monika Gołucka Zastępca Burmistrza
– Pani Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach
– Pani Inga Lewicka Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy ODNOWA w Bobolicach
– Pani Anna Kustrzycka Broda Dyrektor Przedszkola w Bobolicach
– Pani Halina Michalak Sekretarz Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach
– Zarząd Bobolickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz Słuchacze BUTW.
Uroczystość otworzył Członek Zarządu BUTW Pan Juliusz Glaser, który serdecznie przywitał wszystkich obecnych gości, oraz podzielił się z uczestnikami historią Uniwersytetu. Wyjątkowym momentem były podziękowania i bukiet kwiatów złożone przez Zarząd na ręce Pani Mieczysławy Brzozy Burmistrza Bobolic i Pani Jolanty Stępień Kierownika MGOPS w Bobolicach, które były inicjatorkami powstania Uniwersytetu. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu BUTW.
Następnie został zaprezentowany krótki film dotyczący 15-letniej działalności BUTW. W telegraficznym skrócie pokazano najważniejsze wydarzenia, przegląd różnych inicjatyw podejmowanych przez BUTW.
Tradycyjnie rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 uroczyście ogłosił dr hab. Michał Polak, prof. PK, dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Uroczyste ślubowanie studenta BUTW złożyła Pani Wiesława Pawłowska.
Wykład inauguracyjny pt. „Ukraina w polityce międzynarodowej” wygłosił prof. dr. hab. Jacek Knopek.
Po krótkiej przerwie wystąpiła grupa teatralna „Młodzi duchem” wspomagana przez członków Zespołu Ziemia Bobolicka. Artyści dostarczyli wiele wrażeń. Dziękujemy za Wasz występ.

Zadanie współfinansowane z budżetu Gmina Bobolice w ramach realizacji zadania publicznego.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.