Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach „oswoi starość”

Oferta Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach pt. „Oswoić starość – rozwój działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice” znalazła się wśród wniosków, którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Oferta otrzymała w ocenie 197 punktów i została zatwierdzona dotacja w wysokości 70.320,00 zł.

Projekt jest odpowiedzią na problem niedostatecznej aktywności osób starszych 60+, niskich kompetencji społecznych, co może skutkować ich wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia 72 osób starszych w wieku 60+ z terenu gminy Bobolice dla godnego starzenia się poprzez różne formy edukacji i zajęć praktycznych służących rozwijaniu pasji i zainteresowań, które pozwalają na aktywne włączenie się w życie społeczności lokalnej. Działania będą koncentrowały się wokół osób starszych tworząc im warunki do edukacji, dbania o aktywność fizyczną, rozwój pasji i zainteresowań i integracji wewnątrzpokoleniowej. Projekt będzie realizowany w okresie III 2019– XII 2019 w gminie Bobolice (Bobolice, Dargiń, Kłanino, Głodowa, Porost, Drzewiany).

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

 1. Cykl wykładów / spotkań pt. „Oswoić starość”.
 2. Senior AS (aktywny, sprawny) – gimnastyka ogólnorozwojowa dla seniorów na terenach wiejskich (Kłanino, Drzewiany, Głodowa).
 3. Warsztaty artystyczne dla seniorów „Artysta Senior”
 4. Warsztaty florystyczne połączone ze zwiedzaniem ogrodów botanicznych
 5. Spotkania z Kulturą
 6. Warsztaty teatralne dla seniorów
 7. Warsztaty savoir vivre
 8. Warsztaty psychologiczne pt. „Oswoić starość”
 9. Spotkania animacyjne „Oswoić starość”.
 10. Spotkanie podsumowujące projekt w formie spotkania wigilijnego.
 11. Rekrutacja i promocja projektu oraz działania organizacyjno – administracyjne.

Realizując ten projekt chcemy się zmierzyć z problemem niedostatecznej aktywności ludzi starszych, niskich kompetencji oraz niedostatecznej profilaktyki i edukacji prozdrowotnej. Wszystkie działania będą zapobiegać wycofaniu i marginalizacji życia społecznego osób starszych. Dzięki realizacji projektu wsparcie uzyskają istniejące na terenie gminy Bobolice kluby seniora. Partnerem w realizacji przedsięwzięcia będą następujące instytucje: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Bobolicach, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach, Gmina Bobolice oraz partner prywatny – Gospoda Wiejska w Drzewianach.

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.