Świadczenia wychowawcze (500+) na nowych zasadach!!!

Szanowni Państwo, nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( 500 +) przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2022 r. wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać tylko w formie elektronicznej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
MGOPS w Bobolicach kontynuuje wypłatę świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 roku z wniosków złożonych do dnia 31.12.2021 r.

Jolanta Stępień
Kierownik MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.