Szanowni Państwo,

Seniorzy z Gminy Bobolice w Gminie Bobolice trwa badanie ankietowe wśród osób, które ukończyły 60. rok życia. Dzięki poznaniu sytuacji, potrzeb i możliwości Seniorów będziemy mogli opracować Lokalny Program Polityki Senioralnej na lata 2021 – 2025, który przedstawimy Radzie Miejskiej w Bobolicach. Dokument ten określi kierunki działań lokalnych władz na najbliższe lata. Chcemy poznać i dobrze zrozumieć zarówno potrzeby Seniorów, jak i nieodkryte dotychczas możliwości, jakie posiada ta, coraz liczniejsza, grupa mieszkańców naszej Gminy.
Będziemy niezwykle wdzięczni za wzięcie udziału w badaniu i udzielenie szczerych i przemyślanych odpowiedzi – tylko one pozwolą bowiem dobrze poznać sytuację i prawidłowo zaplanować przyszłe skuteczne działania na rzecz osób starszych. Zebrane w całej Gminie informacje zostaną opublikowane tylko w formie zbiorczego zestawienia statystycznego i wykorzystane wyłącznie w celu przygotowania Lokalnego Programu Polityki Społecznej w Gminie Bobolice.
Ankieta jest w pełni anonimowa. Właściwe odpowiedzi należy zaznaczyć krzyżykiem lub wpisać je w wykropkowane miejsce.
Ankieta dostępna jest w Bobolickim Portalu Seniora, pod adresem: https://forms.gle/oPJ1Rgp1aqT6bk6C9 oraz w świetlicach wiejskich gminy Bobolice, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Bobolicach i w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Bobolicach.
Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety oraz zwrot wypełnionych ankiet drukowanych do 30.10.2020 r. Ankiety proszę zostawić w miejscach udostępnienia oraz złożyć do skrzynki podawczej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach.

 

Jolanta Stępień

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.