Szanowni Państwo

osoby będące w kryzysie, osoby uzależnione, współuzależnione, doświadczające przemocy bądź stosujące przemoc mającą swoje źródło w nadużywaniu alkoholu mogą skorzystać z poradnictwa i konsultacji terapeuty uzależnień oraz psychologa w  Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. Punkt mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jedności Narodowej 13 w Bobolicach, jednakże ze względu na pandemię, przyjmowanie Klientów odbywa się obecnie w punkcie przy Urzędzie Miejskim  przy ul.  Ratuszowej 1.
Terapeuta uzależnień czeka na Państwa w każdy I wtorek miesiąca w godz.12.00-13.30 oraz III czwartek miesiąca w godz. 13.00 – 14.30, psycholog służy pomocą w I czwartek miesiąca w godz. 11.00-12.30.
Terapeuta uzależnień pracuje również z osobami uzależnionymi w II i IV środę miesiąca w godz. 15.00-19.00, a z osobami współuzależnionymi w I i III czwartek miesiąca w godz. 15.00-18.00 pod wskazanym wyżej adresem.
Obecnie, ze względu na pandemię, specjaliści pracują zdalnie : terapeuta.mgops@bobolice.pl oraz psycholog.mgops@bobolice.pl. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją proszę o kontakt ze specjalistami w sprawie osobistego kontaktu.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani spotkaniem z referentem ds. uzależnień to prosimy o kontakt w każdy poniedziałek, środę i piątek w godz. 07.00-10.00 w Punkcie przy Urzędzie Miejskim przy ul. Ratuszowej 1, bądź za pośrednictwem poczty e-mail: uzaleznienia@bobolice.pl lub drogą telefoniczną pod nr 667 747 919  wyłącznie w  dniach roboczych w godz. od 07.00 do 15.00.
MGOPS w Bobolicach zapewnia również pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego dla Klientów Ośrodka oraz dla osób dotkniętych przemocą.
Psycholog dostępny jest w każdy I, II, III czwartek miesiąca w godz. 07.00-11.00 oraz w IV czwartek miesiąca w godz. 07.00-10.00.
Prawnik przyjmuje w I, II, III, IV środę w godz.09.30-12.30 lub w przypadku osób zmagających się z problemem przemocy w I, II środę miesiąca w godz. 12.30-13.30.
Zapraszamy do korzystania ze wsparcia. 
Obecnie, ze względu na pandemię, specjaliści pracują zdalnie : terapeuta.mgops@bobolice.pl , prawnik.mgops@bobolice.pl oraz psycholog.mgops@bobolice.pl. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją proszę o kontakt ze specjalistami w sprawie osobistego kontaktu.
Osobom zgłaszającym się zapewniamy dyskrecję.  Porady są bezpłatne.
W razie wątpliwości proszę o kontakt z kierownikiem ośrodka lub pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej osobisty lub pod nr tel. 94 3187595.  

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.