Szanowni Seniorzy, Mieszkańcy gminy Bobolice,

Flaga i godło

Gmina Bobolice otrzymała środki dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bobolice” na rok 2024.

Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Bobolic, jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach. Realizacja programu obejmuje swoim zakresem:                                                                                    

MODUŁ I – organizację i koordynację usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich.   Seniorzy mogą skorzystać ze wsparcia w postaci usług sąsiedzkich, które obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.          

MODUŁ II – mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.   Seniorzy otrzymają opaski bezpieczeństwa z możliwością 24 godzinnego, bezpośredniego kontaktu z centrum pomocy, wyposażone w takie funkcje jak: przycisk SOS, GPS, detektor upadku, pomiar i monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (puls, saturacja, temperatura, ciśnienie).                                                                                                              

Proszę Państwa o zgłaszanie osób chętnych do skorzystania z w/w oferty do kierownika lub pracowników socjalnych osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 94 3187 595 oraz pisemnie na email : mgops@bobolice.pl, kierownik.mgops@bobolice.pl

Jolanta Stępień
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.