Szansa na wytchnienie i rehabilitację – skorzystaj !

Flaga i godło

Jeżeli mieszka Pani/Pan na terenie naszej Gminy i wyraża chęć uczestnictwa w pobycie całodobowym organizowanym w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 to być może  to zaproszenie jest właśnie dla Ciebie. Zapraszamy do skorzystania.
Warunkiem uczestnictwa w w/w pobycie jest posiadanie przez Państwa orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz stałe przebywanie w domu pod opieką wspólnie zamieszkującego członka rodziny lub opiekuna.
 Z opieki wytchnieniowej realizowanej w ośrodku całodobowego pobytu nie może skorzystać osoba, która przebywa w ośrodku wsparcia lub placówce pobytu całodobowego, jak również gdy opiekun pobiera świadczenie pielęgnacyjne.
Podczas pobytu i tej formy wsparcia uczestnicy będą mieli zapewnione zakwaterowanie, stałą opiekę oraz szeroki wachlarz usług. Wyjazdy przyczyniają się do rozwinięcia umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia uwzględniając  stopnień psychicznej i fizycznej sprawności.
W związku z tym prosimy zainteresowane i chętne osoby do skorzystania z w/w oferty MGOPS o zgłaszanie się do pracowników socjalnych telefonicznie pod nr telefonu 94 3187 595 lub pisemnie na email : mgops@bobolice.pl w terminie  do dnia  31-08- 2023 r.
Zapraszamy 😊

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.