Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Szanowni Państwo, już 1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany jest co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.
Spis będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ Respondent przy użyciu własnego komputera, bądź urządzenia mobilnego będzie mógł uzupełnić wymagane dane.  Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania będą dotyczyć m.in. charakterystyki demograficznej osób, aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia, niepełnosprawności, stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.
Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

W sytuacji, w której osoba zobowiązana do spisu nie ma możliwości jego dokonania (np. z powodu braku dostępu do komputera i Internetu) ustawa zobowiązuje podmioty takie jak:
– urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
– urzędy wojewódzkie,
– urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne

do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu. Czytaj dalej…

Plan awaryjny – jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w pandemii?

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelką pomoc i wsparcie dla osób doświadczających przemocy domowej na terenie Gminy Bobolice świadczą pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, tel. 94 3187595 lub dzielnicowi z Posterunek Policji w Bobolicach, ul. Koszalińska 8A, tel. 47 7841214. Czytaj dalej…