W Urzędzie Miejskim w Bobolicach trwa kolejne spotkanie z seniorami,

przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnych liderów z terenu Gmina Bobolice zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach w ramach projektu pt. „Czas na nas – dialog obywatelski i partycypacja w wybranych powiatach WZP”. 
Podczas trwających spotkań  pracujemy  nad utworzenia trzech ciał obywatelskich i wypracowaniem aktów prawnych, mocujących ciała doradcze w działalności samorządów. Powołamy do życia Rady Seniorów, które będą reprezentować głos i potrzeby seniorów/seniorek w kontaktach z włodarzami gmin, jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami.
Rady Seniorów – mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Tworzą ją przedstawiciele osób po 60 r. ż., przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

W ramach przeprowadzonych spotkań partycypacyjnie wypracujmy roczny programy współpracy organizacji pozarządowych z trzema samorządami na 2024r. W programach współpracy wyraźny akcent postawimy na pobudzanie aktywności obywatelskiej, współpracę międzypokoleniową oraz realizację zadań, uwzględniających osoby starsze – ich punkt widzenia, opinie i potrzeby.
Spotkania będą okazją do wymiany doświadczeń i rozmów nt. aktywności seniorów w życiu społecznym.

Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania i do współpracy !!!
Szczegółowe informacje dostępne na www.bobolice.pl -> Bobolicki Portal Seniora -> Gminna Rada Seniorów -> Czas na nas… lub p. Haliny Michalak – Koordynatorki projektu pod nr. 889411597.
ZAPRASZAMY!
TERMINARZ SPOTKAŃ w BOBOLICACH
23. XI. 2023 r – godz. 13.00-15.00 – Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury w Bobolicach, Plac Zwycięstwa 5
7. XII.2023 r – godz. 10.00-14.00 – Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury w Bobolicach, Plac Zwycięstwa 5

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Źródło: Facebook/Gmina Bobolice

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.