WYNIKI konkursu na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza nr 121a/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac zgłoszonych do konkursu na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie obradowała 3 grudnia 2018 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach w składzie:
1)  Halina Michalak – przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach,
2)  Beata Pupin  – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3)  Anna Malazdra – przedstawiciel Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach,
4)  Renata Jarzyńska – przedstawiciel Gminy Bobolice.

W wyznaczonym terminie (do 16 listopada 2018 r.) wpłynęły na konkurs 4 prace:

Po obejrzeniu nadesłanych prac / filmów Komisja oceniająca podjęła decyzję o przyznaniu następujących nagród:

Kategoria A – klasy IV – VII:

I. Tytuł filmu: „Szczęśliwa rodzina = bezpieczny dom”
Autorzy: Aleksandra Zlotowicz, Oliwier Subda, Anatol Worońko.
Opiekunowie: Aleksandra Wełna, Witold Sikorski
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
NAGRODA GŁÓWNA

Kategoria B – klasy VIII i III odziały gimnazjalne:

II. Tytuł filmu: „Problem Hani”
Autor: Maciej Pawłowski, Krępa 1/1, 76-020 Bobolice
Aktorzy: Maciej Pawłowski, Adrian Łukomski, Daniel Sagan, Małgorzata Puppel, Dominika Zawadzińska, Beata Kozłowska, Małgorzata Butkiewicz
Opiekun: Elżbieta Maksym
Szkoła Podstawowa w Dargini
NAGRODA GŁÓWNA

III. Tytuł filmu: „Przełam niemoc”
Autor: Tymon Kinder, Kacper Świtała, Kacper Rewkowski, Jakub Madej.
Opiekun: Jarosław Bączkowski
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
WYRÓŻNIENIE

Kategoria C- młodzież ponadgimnazjalna i dorośli:

IV. Tytuł filmu: „Bezpieczna rodzina”
Autor: Dominik Duda, Katarzyna Świniarska
NAGRODA GŁÓWNA

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. „Kierunek bezpieczna rodzina” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz budżetu Gminy Bobolice w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018.

MGOPS BOBOLICE

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.