Wypłaty świadczeń pomocy społecznej w grudniu 2021 r.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach i n f o r m u je, że w grudniu 2021 roku wnioski o pomoc wraz z dokumentacją pracownicy socjalni będą przyjmować do dnia 10 grudnia 2021 roku.
Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane będą w następujących terminach:

  • zasiłki stałe – 15.12.2021
  • zasiłki okresowe – 16.12.2021
  • zasiłki celowe – 17.12.2021

Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.