Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE

Firma KOMPASS INVEST Sp. z o. o. z Poznania realizuje projekt „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie 01.03.2018 – 31.12.2019 poziomu zatrudnienia grupy 80 osób biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących obszar Specjalnej Strefy Włączenia województwie zachodniopomorskim, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo (44 kobiet i 36 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących tereny Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego. W ramach realizacji projektu przewidujemy takie formy wsparcia jak:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania);
  • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
  • Indywidualne i kompleksowe wsparcie Trenera Pracy;
  • Poradnictwo zawodowe;
  • Darmowe kursy zawodowe (dostosowane do potrzeb uczestników), w ramach których wypłacamy stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu;
  • Indywidualne pośrednictwo pracy;
  • Płatne 3-miesięczne staże zawodowe oraz zwrot kosztów dojazdu za dojazd na staż;
  • Ubezpieczenie ZUS na czas trwania kursu zawodowego oraz stażu zawodowego
  • Ubezpieczenie NNW w trakcie trwania stażu zawodowego oraz kursu zawodowego.

Więcej informacji:

tel. 510 798 146

e-mail: kukarierze-zachpom@kompass-consulting.pl, j.lichacz@kompass-consulting.pl,

http://facebook.com/ku-karierze

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.