Zachodniopomorska Karta Rodziny

1.Akt prawny
Uchwała Nr 1709/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 1913/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wdrożenia i realizacji zadania pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny i zadania pn. Zachodniopomorska Karta Seniora w ramach wykonywania Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. „Region dla Rodziny”.

2.Zakres
Wsparciem objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci , które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.
W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26 roku życia dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Wykaz Samorządów oraz podmiotów, a także rodzaj ulg i uprawnień wynikających z posiadania Karty opublikowany jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa zachodniopomorskiego http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

3.Terminy składania wniosków
Wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

4. Pliki do pobrania
Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny

Komentarze są wyłączone.