Zachodniopomorska Karta Seniora

1.Akt prawny
Uchwała Nr XXIX/337/21 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28 października 2021r.w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2027 pt. Region Przyjazny Rodzinie.

2.Zakres
Wniosek o Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą złożyć osoby zamieszkałe na terenie Gminy Bobolice, które ukończyły 60 lat.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.
Wykaz partnerów Zachodniopomorskiej Karty Seniora znajduje się pod linkiem: http://rodzina.wzp.pl/wykaz-ulg/

3. Terminy składania wniosków
Wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

4. Pliki do pobrania
Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora

 

 

Komentarze są wyłączone.