30 lecie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w cieniu COVID

Historia bobolickiego OPS-u sięga lat 90-tych, kiedy w Polsce miały miejsce zmiany społeczno-gospodarcze po PRL-u. Zmieniały się struktury państwa, powoływano nowe organizacje. Wiosną, w oparciu o nową ustawę o samorządzie terytorialnym, wiele miast i gmin powoływało do życia jednostki, przejmujące wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. W Bobolicach te zadania powierzono  nowo utworzonemu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Części zaplanowanych na 2020 r. działań związanych z obchodami 30-lecia pomocy społecznej nie udało się zrealizować. Stan pandemii ogłoszony w marcu br. skutecznie utrudnił realizację zamierzeń. W maju 2020 r. z okazji 30-lecia został ogłoszony plastyczny konkurs profilaktyczny pt. „Ciemna strona uzależnienia – jasna strona mocy życia bez nałogu”. Zwyciężyła go Pani Paulina Kupczak. Pracownicy dwukrotnie aktywnie włączyli się akcję Gaszyn Challenge na rzecz dzieci chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Spotkała nas też niespodzianka, Pani Agnieszka Malotka obdarowała nas przepysznym tortem. Miły gest, z potrzeby serca sprawił wiele radości. Wrzesień przyniósł nam kolejne niespodzianki i miłe zdarzenia. Nasi przyjaciele ze Środowiskowego Domu Samopomocy Odnowa w Bobolicach złożyli nam życzenia z okazji zacnego jubileuszu i obdarowali własnoręcznie wykonanymi prezentami.
18 września 2020 r. podczas uroczystości z okazji 680-lecia Bobolic Pani Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach znalazła się w zacnym gronie osób odznaczonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Odznaka została nadana w uznaniu zasług dla regionu.
21 września 2020 r. pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wraz z Panią Jolantą Stępień zostali zaproszeni w gościnne progi Urzędu Miejskiego w Bobolicach. Spotkanie z władzami naszej gminy zostało zorganizowane z okazji 30-lecia pomocy społecznej. Było ono okazją do złożenia przez Panią Mieczysławę Brzozę Burmistrz Bobolic podziękowań pracownikom pomocy społecznej za wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka oraz za budowanie pozytywnego wizerunku pomocy społecznej. Ze swojej strony na ręce Pani Mieczysławy Brzozy Burmistrz Bobolic złożyliśmy podziękowania za wieloletnie wsparcie i zrozumienie potrzeb pomocy społecznej w Gminie Bobolice, za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przyczynia się do czynienia dobra oraz za bezinteresowną pomoc i życzliwość. W atmosferze współpracy udaje się nam od wielu lat wspólnie rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców gminy Bobolice.
W ramach Jubileuszu wydaliśmy również Kalendarium 30-lecia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, które jest udostępnione na stronie internetowej www.mgops.bobolice.pl w zakładce 30-lecie MGOPS.
2020 rok był trudnym czasem dla wszystkich ze względu na panujący stan pandemii. Z nadzieją jednak patrzymy w przyszłość i zapewniamy, że dalej będziemy spełniać nasza misję, którą jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Przy tej okazji składamy podziękowania za wieloletnie wsparcie i zrozumienie potrzeb pomocy społecznej w Gminie Bobolice, za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za wrażliwą duszę, która przyczynia się do czynienia dobra oraz za bezinteresowną pomoc i życzliwość.
W atmosferze współpracy udaje się nam od wielu lat wspólnie rozwiązywać problemy społeczne mieszkańców gminy Bobolice. Pragniemy wyrazić wielką wdzięczność za wsparcie i zrozumienie.

Życzymy pomyślności oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej

Pracownicy i kierownik MGOPS w Bobolicach

Do zapoznania się z 30 – lecie MGOPS_podsumowanie

Komentarze są wyłączone.