BUTW

Bobolicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bobolicach, zwany dalej BUTW funkcjonuje w strukturach Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, został powołany uchwałą z dn. 17.01.2008 r.

Celem BUTW jest:

 1. poprawa jakości życia osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu z życia społecznego,
 2. stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
 3. aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach BUTW,
 4. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
 5. podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Słuchaczem może być każdy pełnoletni obywatel RP, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów UTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do BUTW oraz będzie opłacał czesne oraz wpisowe.

Skład Zarządu SWIS:

– Juliusz Glaser – Prezes BUTW
– Jadwiga Glaser – Sekretarz
– Helena Bubień – Członek
– Eufemia Strok – Skarbnik
– Zofia Kęcel – Członek

Patronat naukowy nad Bobolickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku sprawuje Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej od 2015 r.

Uczestnictwo w Bobolickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku jest odpłatne:

a)  Wysokość wpisowego – 10,00 zł
b)  Odpłatność za semestr – 30,00 zł
c)  Udział w zajęciach dodatkowych, spotkaniach integracyjnych itp. – uzależniony od wysokości poniesionych kosztów.

Nr konta: 1485 6610 1302 0004 77 2001 0001 (z dopiskiem: opłata wpisowa / opłata za semestr)

Wpłaty przyjmuje również Skarbnik BUTW – Pani Eufemia Strok

 Udział w działaniach w ramach projektów realizowanych ze środków publicznych jest bezpłatny.

Formy działań:

 • wykłady z różnych dziedzin nauki,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • spotkania z kulturą (kino, teatr, filharmonia),
 • zespoły zainteresowań (artystyczne, kulinarne, komputerowe, taneczne, teatralne ….)
 • zespoły aktywności fizycznej (gimnastyka ogólnorozwojowa, marsze Nordic Walking, turystyka rowerowa, wyjazdy na basen…)
 • wycieczki krajoznawcze,
 • spotkania towarzyskie (okolicznościowe, międzypokoleniowe, integracyjne)
 • współpraca z innymi UTW,
 • współpraca z klubami seniora na terenie gminy Bobolice.

Zrealizowane projekty:

2008 – Aktywizacja osób starszych – BUTW
2009 – „Aktywny senior BUTW” – II edycja
2010 – „Aktywna i bezpieczna jesień życia. Nie trać szansy”
2011 – „Aktywny i bezpieczny senior. Życie zaczyna się po 50”
2012 – W zdrowym ciele zdrowy duch. Senior wiecznie młody
2013 – Smaki naszego dzieciństwa Bobolicki UTW 5 lat minęło
2014 – „Boboliccy seniorzy aktywni w każdej dziedzinie”
2016 – „Razem raźniej”
2017 – Młodość jest w nas „Ciesz się życiem seniorze” (ASOS)
2018 – 10 lat minęło
2018 – 2019 – „Niepodległość niejedno ma imię” (FIO)
2019 –  „Oswoić starość – rozwój działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice”(ASOS)
2020 – „Starość może być piękna – wsparcie działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice (ASOS) „Aktywny senior” (Gmina Bobolice)

Pliki do pobrania

Komentarze są wyłączone.