Bobolicka Karta Seniora

1. Akt prawny
Uchwała NR V/55/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 r.
Regulamin przyznawania Bobolickiej Karty Seniora

2. Zakres
O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są  na czas nieokreślony i bezpłatnie.
Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji,  i innych usług oferowanych przez partnerów Programu
Karty wydawane są bezpłatnie.
Wykaz Samorządów oraz podmiotów, a także rodzaj ulg i uprawnień wynikających z posiadania Karty opublikowany jest na stronie internetowej https://bobolice.pl/wiadomosci/691/wiadomosc/153679/bobolicka_karta_seniora

3. Terminy składania wniosków
Wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

4. Pliki do pobrania
Wniosek o wydanie Bobolickiej Karty Seniora

Komentarze są wyłączone.