Terminy wypłat świadczeń

TERMINY WYPŁATY  ŚWIADCZEŃ
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY W BOBOLICACH:

  1. dodatki mieszkaniowe – do 10-go każdego miesiąca,
  2. świadczenia rodzinne- 15 każdego miesiąca,
  3. fundusz alimentacyjny- 15-go każdego miesiąca,
  4. zasiłki stałe – 25-go każdego miesiąca,
  5. zasiłki celowe – 28-go każdego miesiąca,
  6. zasiłki okresowe – 30-go  każdego miesiąca,
  7. inne zgodnie z terminami określonymi w przepisach przepisach prawa

Komentarze są wyłączone.