Węzełek życia

1.Akt prawny

Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Bobolic z dnia 22.07.2016 r. w sprawie realizacji projektu socjalnego pt. „Węzełek życia – pilotażowy program wsparcia osób starszych w Gminie Bobolice”

2.Zakres

Istotą „Węzełka życia” jest przyspieszenie dotarcia do kluczowych informacji ratujących życie, usprawnienie pracy ratowników medycznych, skrócenie czasu udzielania pomocy medycznej w domu osoby wzywającej pomocy. Umieszczona w ustalonym miejscu – lodówka (oznaczona naklejką) – koperta z ważnymi informacjami pozwoli na usprawnienie pracy służb ratunkowych podczas akcji. Informacje zawarte w „Węzełku życia” ułatwią ratownikom podjęcie właściwego działania a czasami nawet wyeliminują konieczność transportu na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) w celu zdiagnozowania choroby. Założeniem projektu jest wyposażenie 500 osób starszych, przewlekle chorych i samotnych w zestaw „Węzełek życia”. Projekt socjalny jest realizowany w  II etapach. I etap został zrealizowany w pierwszym roku  (2016), gdzie około 250 osób otrzymało pakiety. II etap jest realizowany na bieżąco zgodnie z potrzebami.

Na podstawie karty informacyjnej senior przygotowuje informację na temat: stanu swojego zdrowia (przebyte i aktualne choroby), przyjmowanych lekarstw, skłonności do uczuleń. Osoba wypełniająca kartę podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Tak przygotowana informacja ważna jest przez rok, po roku lub w miarę potrzeb powinna być aktualizowana. Wypełnioną kartę w plastikowej kopercie umieszcza się w lodówce w widocznym miejscu. O projekcie „Węzełek życia” zostały poinformowane służby ratownicze obsługujące gminę Bobolice.

Kartę informacyjną wypełnia osoba starsza, która ją otrzymała przy ewentualnej pomocy partnerów projektu, zajmujących się dystrybucją zestawów.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby starsze, przewlekle chore i samotne powyżej 65 roku życia. Planujemy poszerzenie grupy odbiorów o osoby starsze powyżej 60 roku życia, zamieszkujące samotnie, cierpiące na ciężkie choroby, niepełnosprawnych:
I – osoby zamieszkujące samotnie, powyżej 60 roku życia,
II – osoby długotrwale chore (w szczególności na nowotwory złośliwe), niepełnosprawne, zamieszkujące samotnie.
Dopuszcza się również objęcie programem osoby zamieszkujące z rodziną w sytuacjach tego wymagających.

Pakiety „Węzełek życia” dostępne są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice.

3.Pliki do pobrania

Komentarze są wyłączone.