Kalendarium

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach obchodził swoje 30-te urodziny w 2020 r. To szczególna dla nas data, dlatego chcemy przypomnieć jak w ciągu tych 30 lat zmieniała się i dalej zmienia pomoc społeczna, a tym samym bobolicki ośrodek. Nowe ustawy, które pojawiały się na przestrzeni lat, poszerzały wachlarz oferowanych usług i świadczeń oraz sprzyjały powstawaniu nowych miejsc, gdzie mieszkańcy Gminy Bobolice mogli szukać pomocy i zrozumienia. Przedstawiamy zatem chronologicznie najważniejsze daty, które miały wpływ na kształtowanie polityki społecznej naszej małej ojczyzny – Gminy Bobolice.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach powstał na mocy Uchwały nr XVI/64/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Bobolicach z dnia 4 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach i Zarządzenia nr 8/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Bobolicach z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Na podstawie tych aktów z dniem 1 maja 1990 roku utworzono Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach.
Uchwałą nr XVI/133/95 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 października 1995 roku w sprawie utworzenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przekształcono Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach i nadano mu statut.
Kierownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach:
1. Pani Krystyna Siewiera – od 01.05.1990 r. do 30.06.1999 r.
2. Pani Halina Tomaszewska – od 04.05.1999 r. do 28.02.2003 r.
3. Pan Jarosław Sienkiewicz – od 08.01.2003 r. do 08.01.2004 r.
4. Pani Jolanta Stępień – od roku 2004 i nadal
Pierwsza ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku wyłączyła zadania pomocy społecznej z zadań Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i przekazała je do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W latach 90-tych rozpoczęła się ewaluacja zawodu pracownika socjalnego, którego historia sięga 1907r.

Kalendarium pełna informacja do pobrania !!!

Komentarze są wyłączone.