Strategie i Programy

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2020

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją

Program „Odpracuj swój dług” 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Bobolice

Lokalny Program Pomocy Społecznej w Gminie Bobolice na lata 2015-2020

Komentarze są wyłączone.