Dodatek Osłonowy 2022

Akty Prawne:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.  o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1);

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

 

Informacja

Dodatek osłonowy jest kluczowym elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Jest to pomoc jednorazowa dla osób o najniższych dochodach przysługująca za  rok 2022.

-Wzór wniosku o dodatek osłonowy

– Wskazówki jak wypełnić wniosek

Komentarze są wyłączone.