Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Na lata 2021-2025.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 z późn. zm.) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Uchwałą Nr XVII/156/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 czerwca 2016 roku przyjęto do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2016-2020, który obowiązywał na terenie Gminy Bobolice do dnia 31.12.2020 r. W związku z koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji przez Gminę Bobolice zapisu art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Uchwałą Nr XXIII/216/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku przyjęto do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2021-2025. Program został opracowany przez zespół roboczy powołany Zarządzeniem Nr 116/2020 Burmistrza Bobolic z dnia 15.09.2020 r.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. GPPP w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2021-2025 oraz Obszary, kierunki i działania GPPP w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2021-2025
  2. Wzór sprawozdania
  3. Wzór sprawozdania obowiązujący od 01.01.2022 r.
  4. Obszary, kierunki i działania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2021-2025 dokument obowiązujący.

_______________________________________________________________________________________

Na lata 2012 – 2020.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Uchwałą Nr XIV/123/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2011 roku przyjęto do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2012-2020. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2012-2020 wymagał wprowadzenia zmian zgodnie z obszarami, kierunkami i działaniami określonymi do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego w uchwale Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.  W związku z powyższym Uchwałą Nr XVII/156/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 czerwca 2016 roku przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2016-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Obszary, kierunki i działania GPPP w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2016-2020
2. GPPP w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2016-2020
3. Wzór sprawozdania

 

Komentarze są wyłączone.