Magazyn sprzętu medycznego

Magazyn sprzętu medycznego znajduje się przy ul. Kościelnej 1 w Bobolicach, w pomieszczeniach dawnej Świetlicy Środowiskowej Tafla. Na stanie znajdują się łóżka medyczne, balkoniki, wózek inwalidzki.

 1. Koszt wypożyczenia Sprzętu wynosi:
  – łóżko medyczne 50,00 zł za jeden miesiąc użytkowania ( + opłata wstępna jednorazowa 200,00 zł)
  – koncentrator tlenu 50,00 zł za jeden miesiąc użytkowania ( + opłata wstępna jednorazowa 200,00 zł)
  – wózek inwalidzki 80,00 zł opłata na 6 miesięcy
  – balkonik 80,00 zł opłata na 6 miesięcy
 2. Płatności mogą być dokonywane w gotówce w siedzibie Wypożyczającego przy ul. Domina 8 w Koszalinie lub na rachunek bankowy PKO BP S.A. nr 75 1020 2791 0000 7602 0138 7604, w tytule przelewu podając miesiąc, za który dokonywana jest opłata z dopiskiem „opłata za łóżko rehabilitacyjne + imię i nazwisko osoby, na którą jest zawarta umowa”.
 3. Pierwszą opłatę miesięczną Wypożyczający dokonuje w chwili podpisania umowy.
 4. Przy podpisaniu umowy Wypożyczalnia pobiera opłatę wstępną w wysokości 200,00 zł, stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy. Z opłaty tej zostaną pokryte koszty konserwacji urządzenia oraz ewentualne naprawy wynikające z normalnego zużycia.

Pierwszą opłatę miesięczną Wypożyczający dokonuje w chwili podpisania umowy. Przy podpisaniu umowy Wypożyczalnia pobiera opłatę wstępną w wysokości 200,00 zł, stanowiącą potwierdzenie zawarcia umowy. Z opłaty tej zostaną pokryte koszty konserwacji urządzenia oraz ewentualne naprawy wynikające z normalnego zużycia.

Wstępna opłata jednorazowa jest bezzwrotna.

Komentarze są wyłączone.