Programy

  1. Gminny Program Wspierania Rodziny
  2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  3. Program pomocy osobom zagrożonym eksmisją
  4. Program „Odpracuj swój dług” 
  5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  6. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Bobolice
  7. Lokalny Program Pomocy Społecznej w Gminie Bobolice na lata 2015-2020         

Komentarze są wyłączone.