Kadra

Kadra Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach:

Kierownik – Jolanta Stępień
Dział Księgowości:
Alicja Sobczak- główny księgowy
Irena Kozłowska- z-ca głównego  księgowego
Anna Dziedzic- młodszy księgowy

Dział pomocy środowiskowej i wsparcia rodziny:
Zespół ds. świadczeń i usług
:

Beata Polejowska- starszy inspektor ds. świadczeń
Ewa Skieresz- starszy inspektor ds. świadczeń
Bożena Burlingis- sprzątaczka
Marlena Banaszczyk- opiekun w ośrodku pomocy społecznej
Róża Sarnecka- młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Pracownicy socjalni:

Edyta Gintyło – starszy specjalista pracy socjalnej
Aneta Jasiulek – starszy pracownik socjalny
Aneta Kopacz – starszy pracownik socjalny
Beata Pupin – starszy specjalista pracy socjalnej
Dorota Tomczak – specjalista pracy socjalnej
Wojciech Martyna – asystent rodziny
Izabela Winkowska-asystent rodziny

Dział  kadr, dodatków mieszkaniowych i energetycznych:
Jolanta Holik- starszy inspektor ds. świadczeń

Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego:

Grzegorz Kosiński-inspektor ds. świadczeń
Edyta Chrin-  referent ds. świadczeń
Marzena Rutkowska- pomoc administracyjna

Dział aktywności lokalnej:
Izabela Winkowska-referent
Angelika Nowak- inspektor ds. świadczeń

 

Komentarze są wyłączone.