Bobolicka Karta Dużej Rodziny

1.Akt prawny

2. Zakres
Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta  jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat, osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z katalogu ulg proponowanych przez samorząd gminy oraz Partnerów.

Partnerami Programu „Bobolicka Karta Dużej Rodziny” są jednostki organizacyjne gminy oraz podmioty prywatne nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Bobolic a prowadzące działalność na terenie Gminy Bobolice.

3.Terminy składania wniosków
Wnioski można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

4. Pliki do pobrania
Wniosek o wydanie Bobolickiej Karty Dużej Rodziny

Komentarze są wyłączone.