Program ,,Odpracuj swój dług”

dotyczy zadłużenia  powstałego z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych, za użytkowanie nieruchomości komunalnych,  wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bobolice. Został wdrożony Zarządzeniem nr 6/2016 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach z dnia 22.06.2016 r. Pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach opiniują złożone wnioski o przystąpienie do realizacji Programu. Wszelkie informacje o możliwości przystąpienia do Programu można uzyskać w Zakładzie Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach.

Komentarze są wyłączone.