Centrum Wspierania Rodziny

Centrum Wspierania Rodziny funkcjonuje w strukturze Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Punkt mieści się w siedzibie Ośrodka przy ul. Jedności Narodowej 13 w Bobolicach, jednakże ze względu na pandemię, przyjmowanie Klientów odbywa się obecnie w punkcie przy Urzędzie Miejskim przy ul. Ratuszowej 1. Dopuszcza się świadczenie poradnictwa specjalistycznego, poza adresem wskazanym wyżej: t.j. w miejscu zamieszkania Klienta, poprzez poradę telefoniczną lub kontakt za pośrednictwem email.
Podstawowymi założeniami działalności Centrum jest w szczególności wzmocnienie stabilności rodziny, ochrona przed skutkami wszelkich nieprawidłowości życiowych, oferowanie zróżnicowanych form pomocy, m.in. specjalistyczne poradnictwo, w tym: prawne i psychologiczne.

W zespole obecnie zatrudnionych jest dwóch specjalistów, tj.: prawnik oraz psycholog.

Prawnik czeka na Państwa w I, II, III, IV środę miesiąca w godz.  09.30 – 12.30.

Psycholog dostępny jest w I, II, III czwartek miesiąca w godz.07.00 – 11.00 oraz IV czwartek miesiąca w godz. 07.00 – 10.00.

Osobom zgłaszającym się zapewniamy dyskrecję. Porady są bezpłatne.

Proszę o kontakt z kierownikiem ośrodka lub pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej osobisty lub pod nr tel. 94 3187595.

Komentarze są wyłączone.