Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w gminie Bobolice na lata 2018 – 2025

Realizowany  na podstawie Uchwały Nr XLI/339/18 Rady Miejskiej  w Bobolicach  z dnia 28 września 2018 roku.
Podstawowym założeniem Gminnego  Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  Bobolice 2018-2025  jest podjęcie działań dążących do aktywizacji społecznej, psychicznej oraz fizycznej osób z niepełnosprawnościami. Działania te powinny być zróżnicowane, dostosowane do potrzeb pod względem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Gmina Bobolice podejmuje starania w celu wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami w możliwych dziedzinach życia.

Komentarze są wyłączone.