Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2020

Dokument Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015- 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XLIII/389/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia  7 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bobolice na lata 2015-2020. Strategia określa główne kierunki i priorytety polityki społecznej Gminy Bobolice oraz tworzy system działań podejmowanych w celu przezwyciężania problemów społecznych występujących i mogących pojawić się w Gminie. Stanowi dokument bazowy, w odniesieniu do którego konstruowane są lokalne programy profilaktyczne i naprawcze oraz projekty z zakresu polityki społecznej, realizowane przez Gminę, we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Bezpośredni nadzór nad prawidłowym koordynowaniem, monitorowaniem i procesem  ewaluacji Strategii powierzono Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

Pliki do pobrania:

Komentarze są wyłączone.