Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich to zbiór zasad wynikających z Ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz. 1606), która weszła w życie 15 lutego 2024 roku.

Zarządzeniem Kierownika w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich. Procedura określa najważniejsze zasady i założenia związane z zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa małoletnich.

Komentarze są wyłączone.