Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE

Firma KOMPASS INVEST Sp. z o. o. z Poznania realizuje projekt „Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo (44 kobiet i 36 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących tereny Specjalnej Strefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego. W ramach realizacji projektu przewidujemy takie formy wsparcia jak:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe (w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania);
  • Darmowe kursy zawodowe (dostosowane do potrzeb uczestników), w ramach których wypłacamy stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu;
  • Indywidualne pośrednictwo pracy;
  • Płatne 3-miesięczne staże zawodowe oraz zwrot kosztów dojazdu za dojazd na staż;
  • Ubezpieczenie ZUS na czas trwania kursu zawodowego oraz stażu zawodowego
  • Ubezpieczenie NNW w trakcie trwania stażu zawodowego oraz kursu zawodowego.

 

Więcej informacji:

tel. 510 798 146

e-mail: kukarierze-zachpom@kompass-consulting.pl

j.lichacz@kompass-consulting.pl

http://facebook.com/ku-karierze

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.