OGŁOSZENIE

Poszukujemy mieszkania do wynajęcia od 07.11.2022 r. dla matki z trojgiem dzieci będącej pod opieką MGOPS w Bobolicach. Prosimy o kontakt telefoniczny: Aneta Jasiulek, Starszy pracownik socjalny MGOPS w Bobolicach – 943187595 Jolanta Stępień, Kierownik MGOPS w Bobolicach – 943187595

Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz o pomocy medycznej dostępnej w woj. zachodniopomorskim

Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2018 – 2022 przygotował Informator o zaburzeniach i chorobach psychicznych oraz o pomocy medycznej dostępnej w województwie zachodniopomorskim na rok 2022. Informator ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zagrożeń zdrowia psychicznego, form pomocy oraz miejsc, gdzie na terenie województwa zachodniopomorskiego taką pomoc można uzyskać…. Czytaj dalej…

Sportowo i ekologicznie na początek i koniec wakacji

29 sierpnia zakończyliśmy realizację projektu pt. „Sportowo i ekologiczne – spotkania integracyjne dla dzieci” dofinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik. Przy współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bobolicach, Uczniowskim Klubem Sportowym OLIMPIA Bobolice, Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Bobolicach zostały zorganizowane dwa spotkania integracyjne dla… Czytaj dalej…

Zachodniopomorskiego Forum Rad Seniorów!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach Kochani Seniorzy, może to oferta właśnie dla Was. Niech Gmina Bobolice też ma tu swój udział, a doświadczenie zdobyte przez Was na takich spotkaniach będzie bezcenne. Pracownia Pozarządowa zaprasza do udziału działaczy i działaczki rad seniorów oraz organizacji senioralnych.   Pracownia Pozarządowa – podekscytowany(a). 23 godz. Z radością zapraszamy na tegoroczną edycję bardzo cenionego naszego wydarzenia: Zachodniopomorskiego Forum… Czytaj dalej…

Opaska bezpieczeństwa dla Seniora

Masz 65 lat i więcej? Jesteś samotny, chory? Chcesz poczuć się bezpiecznie? Zgłoś się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach po opaskę bezpieczeństwa. Już 47 seniorów i seniorek korzysta w gminie Bobolice z opasek bezpieczeństwa. Dołącz do ich grona. Burmistrz Bobolic zaprasza mieszkańców gminy Bobolice w wieku 65+ do udziału w Programie osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bobolice na rok 2022”… Czytaj dalej…

Program Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego

Szanowni Państwo, od 2019 roku Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach  realizuje  Program Opieka Wytchnieniowa, w tym w formie pobytu całodobowego. Mając na względzie opinie i zadowolenie Uczestników podjęliśmy się, po raz kolejny, zorganizowania 14 dniowego pobytu w ośrodku całodobowym. Pobyt będzie realizowany przez firmę Rajpol  prowadzącą Dom Seniora FAMILIA w terminie  od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r. Pobyt adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osób… Czytaj dalej…

„POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY”

    Powiat Koszaliński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozpoczęło realizację Projektu „POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Termin realizacji projektu – 1 czerwca 2022… Czytaj dalej…

Dodatek węglowy

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego informuję, iż w Gminie Bobolice w.w. zadanie realizowane jest przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem… Czytaj dalej…