Zapytanie ofertowe polegające na wydruku i dostawie talonów w formie papierowej dla Klientów M-GOPS w Bobolicach w związku z realizacją Programu osłonowego”Racjonalnie wydana złotówka”

Ogłoszenie do składania ofert na realizację Programu osłonowego „Racjonalnie wydana złotówka” w części dotyczącej realizacji talonów dla Klientów MGOPS

Pliki do pobrania: Ogłoszenie – Zaproszenie Zał 1 do Umowy – wzór talonu Zał 1 Program RWZ Zał 2 Deklaracja współpracy Zał 3 – wzór umowy

INFORMACJA

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) wypłacona zostanie w dniu 21.06.2021 r. Jednocześnie proszę o odbiór decyzji w dniach od 31.05.2021 r. do 02.06.2021r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobolicach. W przypadku nie odebrania decyzji w w/w terminie świadczenie nie zostanie wypłacone. Stypendium należy rozliczyć w formie imiennych faktur do 31.08.2021r.

Program osłonowy p.n. ,,Racjonalnie wydana złotówka”.

Szanowni Państwo, Boboliccy Przedsiębiorcy informuję, że Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/244/21 z dnia 25 marca 2021 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 1808) wprowadzono do realizacji Program osłonowy p.n. ,,Racjonalnie wydana złotówka”. Program jest narzędziem służącym stworzeniu na terenie działalności MGOPS tj. Gminy Bobolice systemu pomocy dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja programu ma służyć w perspektywie zahamowaniu procesu… Czytaj dalej…

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym

Z okazji 30-lecia pomocy społecznej w Bobolicach ogłosiliśmy konkurs plastyczny profilaktyczny pt. „Ciemna strona uzależnienia – jasna strona mocy życia bez nałogu”.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie, wszystkie prace były przepiękne. Jak zawsze mogliśmy liczyć na niezawodnych uczestników ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa” w Bobolicach. Nagrodę główną zdobyła Pani Paulina Kupczak. Wczoraj, 13 kwietnia 2021 r. Jolanta Stępień… Czytaj dalej…

Notatka prasowa Rady Seniorów BIULETYN, Seniorzy wzmocnieni w działaniach

W naszym regionie powstało ich 30, w całej Polsce już ponad 400. Rady seniorów, bo o nich mowa, działają w lokalnych strukturach samorządowych i są głosem starszych mieszkańców. Dbają o ich sprawy, są rzecznikiem ich praw, wspierają lokalny samorząd swym głosem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym. Kompleksowe wsparcie gminnych rad seniorów w zakresie efektywnego działania na rzecz lokalnego środowiska osób… Czytaj dalej…

„Mobilny pracownik pomocy społecznej”

Szanowni Państwo, Mieszkańcy miasta i gminy Bobolice Od 1 marca 2021r. ruszyła instytucja „Mobilny pracownik pomocy społecznej”, której celem jest umożliwienie załatwienia spraw urzędowych w miejscu zamieszkania osoby. Osobami uprawionymi do korzystania z instytucji „Mobilny pracownik pomocy społecznej” są mieszkańcy miasta i gminy Bobolice, którzy z powodu niepełnosprawności ruchowej lub z racji starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną… Czytaj dalej…

Program „WSPIERAJ SENIORA” przedłużony do końca 2021 r.

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłuża realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów do końca 2021 r.  Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Senior… Czytaj dalej…