Pomoc żywnościowa – Podprogram 2021 PLUS

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach podpisał porozumienie z Caritas Diecezji na potrzeby realizacji pomocy żywnościowej. Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa… Czytaj dalej…

Bezpłatny wyjazd na koncert do Koszalina 3 czerwca !!!

Kantata Igora Jankowskiego pt. Dekalog – koncert Szanowni Mieszkańcy Gmina Bobolice, W 32. rocznicę papieskiej wizyty do Koszalina, jako wotum wdzięczności za osobę Ojca Świętego w kościele pw. Ducha Świętego zaprezentowana zostanie kantata pt. „Dekalog” autorstwa Igora Jankowskiego – twórcy bobolickiego hejnału. 3 czerwca o godzinie 18.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie odbędzie się uroczysta Msza rocznicowa, odprawiona przez bp. Zbigniewa… Czytaj dalej…

Czas na nas – Gminna Rada Seniorów już wkrótce

Szanowni Seniorzy, 11 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Bobolicach spotkali się włodarze gmin Bobolice, Biały Bór i Tychowo. W spotkaniu uczestniczył Paweł Mikołajewski Burmistrz Białego Boru,  Robert Falana Burmistrz Tychowa, Mieczysława Brzoza Burmistrz Bobolic, Jolanta Stępień Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, Agnieszka Łazor Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białym… Czytaj dalej…

Webinaria dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej: Webinarium CEDUR Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, które odbędzie się 18 maja2023 r. (10:00-14:10). https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18Celem webinarium jest przybliżenie roli… Czytaj dalej…

O bezpieczeństwie przeciwpożarowym z seniorami

  27 kwietnia 2023 r w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się spotkanie z Seniorami w ramach realizacji kampanii społecznej „Bezpieczny senior w Gminie Bobolice” pod patronatem Burmistrza Bobolic, realizowanym przez bobolicki ośrodek pomocy społecznej.  Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Poprowadził je Pan Ireneusz Bednarczyk, funkcjonariusz PSP, strażak ochotnik OSP Kłanino. Pan Ireneusz omówił zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego… Czytaj dalej…

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.) Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach i instytucjach które mogą Ci pomóc PRZYJDŹ NA SPOTKANIE 15 maja 2023 r. w… Czytaj dalej…

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Bobolice

poniżej przedstawiamy Informator zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych, samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących na terenie Gminy Bobolice zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w szczególności podejmowania niezwłocznych interwencji i działań w związku z przemocą domową, ochroną i zabezpieczaniem potrzeb osób poszkodowanych, oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa prawnego, socjalnego, medycznego, pedagogicznego oraz psychologicznego. Informator instytucji… Czytaj dalej…

PROGRAM POMOCY DZIECIOM SPES

Stowarzyszenie SPES do 7 maja br. prowadzi nabór wniosków o stypendia dla rodzin, które opiekują się w domu dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym. O stypendium z Programu Pomocy Dzieciom SPES mogą ubiegać się rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej, deklarujące gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności. Zachęcam do zapoznania z informacjami na temat Programu Pomocy Dzieciom SPES zamieszczonymi poniżej oraz na stronie internetowej… Czytaj dalej…

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Informacja o dofinansowaniu : Program finansowany ze środków budżetu państwa, współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego Nazwa programu : Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Wartość dofinansowania : Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizacje działań przewidzianych programem „Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wynosi :100.000,00.zł. Całkowity koszt programu: Całkowity koszt programu wynosi 125.000,00 zł. Opis… Czytaj dalej…