Kilka chwil w „Promyku”

Minęło już ponad 2 miesiące o momentu uruchomienia Placówki wsparcia dziennego „Promyk” w Dargini, funkcjonującej w strukturach bobolickiego ośrodka pomocy społecznej. W zajęciach udział bierze piętnaścioro dzieci z Gminy Bobolice, zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, podczas których wychowawca placówki Pani Katarzyna Bednarz organizuje wiele ciekawych zajęć. Są to między innymi zajęcia kulinarne, podczas których dzieci samodzielnie przygotowują ciasto i smażą… Czytaj dalej…

Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Informacja o dofinansowaniu : Program jest finansowany ze środków budżetu państwa Nazwa programu : Opieka wytchnieniowa Wartość dofinansowania : Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania wynosi 49.168,08 zł Całkowity koszt programu: Całkowity koszt programu realizowanego  przez Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy w Bobolicach wynosi  49.168,08  zł

INFORMATOR zawierający dane teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc domową

Czytaj dalej…

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Informacja o dofinansowaniu : Program jest finansowany ze środków budżetu państwa Nazwa programu : Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością Wartość dofinansowania : Program współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, wartość dofinansowania wynosi 23.868, 00 zł. Całkowity koszt programu: Całkowity koszt programu realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach wynosi : 23.868, 00.zł Opis programu: Podstawą… Czytaj dalej…

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Informacja o dofinansowaniu : Program jest finansowany ze środków budżetu państwa. Nazwa programu : Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 Wartość dofinansowania : Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizacje działań przewidzianych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wynosi : 140.000,00.zł. Całkowity koszt programu: Całkowity koszt programu realizowanego  przez Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy w Bobolicach wynosi… Czytaj dalej…

Wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego w 2024 r

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wcześniejszej informacji dot. możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy załączam, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, druk wniosku. Niezwłocznie, po opublikowaniu rozporządzenia, złożyliśmy zamówienie w drukarni, mamy nadzieję, że druki będą dostępne w siedzibie ośrodka jeszcze w tym tygodniu. Pragnę przypomnieć, iż wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania… Czytaj dalej…

Placówka wsparcia dziennego „Promyk” w Dargini

1 grudnia 2023r. swoją działalność rozpoczęła Placówka wsparcia dziennego „Promyk” w Dargini, działająca w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach. Placówka mieści się w Szkole Podstawowej im. Tony’ego Halika w Dargini. W placówce wspieramy rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, bawimy się, odrabiamy lekcje, tworzymy, śpiewamy, itp. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne. Przy… Czytaj dalej…

,,Pomagamy Sprawiedliwie”

Wspieramy Ciebie oraz Twoich bliskich, pokrzywdzonych i świadków, szczegóły w ulotce. W ramach Funduszu Sprawiedliwości: zorganizujemy pomoc prawną zapewnimy wsparcie psychologiczne zapewnimy wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego wesprzemy Cię materialnie pokryjemy koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową pomożemy sfinansować przejściowe problemy z zobowiązaniami czynszowymi

Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów na opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Kierownik  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Zakres podstawowych zadań: sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,… Czytaj dalej…

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior – jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30). Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18 Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco. Celem spotkania online (webinarium) jest… Czytaj dalej…