Konkurs na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”

Burmistrz Bobolic ogłasza konkurs na film/spot promujący kampanię przeciw przemocy w rodzinie „Kierunek – bezpieczna rodzina”, polegającego na wykonaniu filmu/spotu, którego tematem będzie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i szkole. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu: „Kierunek – Bezpieczna rodzina” dofinansowanego ze środków Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2018. Jego celem… Continue reading

Pomoc żywnościowa

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogramu 2018, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach… Continue reading

Oferta wypoczynku dla naszych najmłodszych.

Po raz kolejny zostaliśmy obdarowani propozycją wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze strony Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Tegorocznym organizatorem kolonii edukacyjnej jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. T. Kras z Lublina. Siedmioosobowa osobowa grupa wyjechała na spotkanie z letnią przygodą do miejscowości Gąsawa położonej w województwie kujawsko-pomorskim nad Jeziorem Gąsawskim. Temat przewodni wypoczynku to  „1-100-1000: teraz, sto i tysiąc lat temu w niepodległej… Continue reading

Zmiana kryteriów dochodowych -Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Szanowni Państwo informujemy, iż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie do 15.09.2018 r., natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15.10.2018 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) od 1 października 2018 r. zmianie… Continue reading

Pomoc materialna 2018/2019

Uprzejmie Państwa informuję, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobolice wniosek o przyznanie stypendium bądź zasiłku szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach przy ul. J. Narodowej 13. Wniosek wraz z załącznikami należy składać u pracowników socjalnych w terminie… Continue reading

Informacja

W związku z bardzo wysokimi temperaturami powietrza i trudnymi warunkami pracy Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach uprzejmie informuje, że ośrodek będzie czynny w dniach 08.08.2018 r. (w godzinach 7:00-14:00), 09.08.2018 (w godzinach 7:00-13:30), 10.08.2018r. (w godzinach 7:00-13:00)

Oferta pracy – Asystent rodziny

OFERTA PRACY Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zatrudni osobę na stanowisko: ASYSTENTA RODZINY Wymiar etatu: umowa o pracę 1 etat  ( pełny wymiar) Przewidywany termin zatrudnienia:   sierpień  2018   Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;… Continue reading