Sportowo i ekologiczne dla dzieci – kolejny projekt na rzecz społeczności lokalnej

Stowarzyszanie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach przy wsparciu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Sportowo i ekologiczne – spotkania integracyjne dla dzieci” w ramach marszałkowskiego Programu Społecznik 2022 – 2024. 17 maja 2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu. Celem przedsięwzięcia jest integracja społeczności lokalnej i upowszechnianie aktywnego spędzania czasu… Czytaj dalej…

Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki 9 dorosłym niepełnosprawnym osobom mieszkańcom Gminy Bobolice. Usługi realizowane będą w ramach wspawcia finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” -edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Zapytanie ofertowe-opieka wytchnieniowa plik do pobrania !!!

Puckie Hospicjum prezentuje portal bliskochorego.pl

Specjalistyczny portal stworzony w trosce o opiekunów domowych – znajdą tam pomoc, wiedzę i wsparcie. Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której stanie przed decyzją o opiece nad chorym bliskim. To mogą być rodzice, którzy jej potrzebują ze względu na podeszły wiek, to czasem rodzeństwo, które toczy walkę z nowotworem albo partner w sile wieku, który nagle doznał udaru lub uległ wypadkowi. Nigdy nie wiemy, kiedy staniemy… Czytaj dalej…

Korpus wsparcia seniorów- opaski bezpieczeństwa

Szanowni Seniorzy, Mieszkańcy Gminy Bobolice Gmina Bobolice przystąpiła do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Bobolice” na rok 2022. Realizatorem zadania, w imieniu Burmistrza Bobolic, jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach. W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum… Czytaj dalej…

Informacja

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Powiat Koszaliński przystępuje do tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2028 Powiatu Koszalińskiego. W tym celu zostanie powołany Zespół ds. opracowania Strategii. Uprzejmie informujemy, że przedstawicielem Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach w pracach Zespołu będzie Kierownik MGOPS Pani Jolanta Stępień. MGOPS w Bobolicach

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku konfliktem zbrojonym to wiadomość ta jest właśnie dla Ciebie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zapraszamy Obywateli Ukrainy do Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Bobolicach. Na podstawie art. 32 ust.1 Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,… Czytaj dalej…

Informacja o RADiM 2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, iż kontynuuje realizację Projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” nr RPZP.07.06.00-32-K029/20 współfinansowanego z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata… Czytaj dalej…

Asystent rodziny, kto to jest, co robi, czym się dokładnie zajmuje?

Być może mieszkają w Twoim bloku, może w sąsiedniej klatce, a może 3 domy dalej. Rodziny, które mimo że kochają się z całych sił, nie radzą sobie z normalnym funkcjonowaniem. Rodziny, którym trzeba pokazać jak wprowadzić zmiany w myśleniu, zachowaniu i otoczeniu, tak, by ich środowisko dawało podstawy dla bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju ich dzieci. Aby pomóc im odnaleźć właściwą drogę wspierają ich asystenci… Czytaj dalej…

Program „Opieka 75+” edycja 2022

Informacja o dofinansowaniu : Program finansowany jest ze środków budżetu państwa Nazwa programu : Program „Opieka 75+” Wartość dofinansowania : 6.412,50 zł Całkowity koszt programu: 10.687,50 zł Opis programu W roku 2022 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach po raz czwarty przystąpi do programu „Opieka 75+”, umożliwiającego wsparcie gminy z dofinansowania ze środków budżetu państwa w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym,… Czytaj dalej…

Informacja

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach uprzejmie informuje, że w dniu 15.04.2021 r. (piątek) ośrodek będzie czynny  do godziny 13.00.