Latający Klub e-Seniora

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach z końcem roku pozyskało dofinansowanie na realizację zadania publicznego dotyczącego doposażenia stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zadanie dofinansowane jest z budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Zadanie obejmuje zakup 6 laptopów. Ideą projektu jest utworzenie mobilnej kafejki internetowej i wyposażenie jej w 6 stanowisk komputerowych. Dzięki temu będziemy mogli w przyszłości organizować warsztaty / spotkania dla seniorów na terenie gminy Bobolice w zakresie nauki obsługi komputerów i Internetów.
Projekt realizowany jest we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Bobolicach, który doposaży Latający klub e-seniora w dodatkowe wyposażenie laptopów, w ramach Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”.

Halina Michalak
Sekretarz SWIS

 

Flaga i godło

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.