OFERTA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, informujemy     o dostępnych formach wsparcia udzielanych przez specjalistów za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej.
 Wsparcie lokalne:
– psycholog Małgorzata Popowicz – psycholog.mgops@bobolice.pl
– terapeuta uzależnień Krzysztof Polakowski – terapeuta.mgops@bobolice.pl
– prawnik Igor Pomorski – prawnik.mgops@bobolice.pl
– pracownicy socjalni – tel. (94) 318 75 95 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00).

Uwaga : W przypadku braku możliwości kontaktu drogą elektroniczną prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny przekaże Państwa nr telefonu wybranemu specjaliście celem nawiązania bezpośredniego kontaktu z Państwem.

Wsparcie organizacji ogólnopolskich:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 800 120 002, e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
– Centrum Praw Kobiet, tel. zaufania (22) 621 35 37, tel. interwencyjny 600 070 717, e-mail: sekretariat@cpk.org.pl
– aplikacja mobilna ,,Twój Parasol” – https://www.twojparasol.com/

 Oferowana forma wsparcia jest bezpłatna i w pełni zapewniająca anonimowość.

Jolanta Stępień
Kierownik
MGOPS w Bobolicach

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.