Koło parafialne Caritas informuje.

Szanowni Państwo, Koło parafialne Caritas informuje, że żywność w ramach Programu Pomoc Żywnościowa będzie wydawana od 8 lutego 2021 r. w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do 12.00 w salce przy ul. Kościelnej 1 w Bobolicach.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Podprogramu 2020 udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria ustalone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% (obowiązuje od 26.11.2020 r.) kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej osobom spełniającym kryteria.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.