PCK w Koszalinie informuje.

 

Szanowni Państwo, PCK w Koszalinie informuje, że w związku z wydawaniem żywności z Podprogramu POPŻ 2020 rejestrowanie osób posiadających skierowania odbywać się będzie tylko w poniedziałki i piątki w godz. od 8.00-do 15.00.
Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie
Grunwaldzka 20
75-214 Koszalin
tel. 94 342 50 33, 502 312 277

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzina najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Podprogramu 2020 udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria ustalone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% (obowiązuje od 26.11.2020 r.) kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:
– 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach wydają skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej osobom spełniającym kryteria.

MGOPS w Bobolicach

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.