Policyjny telefon zaufania

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje ,,Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800-120-226.
Telefon czynny jest w dni robocze od godziny 09.30 do godziny 15.30.
W innych godzinach funkcjonuje aparat zgłoszeniowy, który informuje osobę dzwoniącą o:

  • godzinach funkcjonowania Telefonu Zaufania,
  • możliwości ponownego kontaktu telefonicznego w godzinach funkcjonowania Telefonu Zaufania,
  • możliwości kontaktu z Centrum Powiadamiania Ratunkowego – numerem alarmowym 112, w przypadku sytuacji niecierpiącej zwłoki.

Podczas rozmowy telefonicznej osoba telefonująca informowana jest o trybie i sposobie postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy domowej oraz o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w instytucjach, organizacjach lub placówkach świadczących pomoc osobom doznającym przemocy domowej.

Ważne
Przedstawiciel Policji prowadzący rozmowę jest w obowiązku podjęcia niezwłocznych działań, które będą zmierzały do zapobieżenia popełnienia czynu zabronionego, zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo utraty mienia znacznej wartości.

MGOPS w Bobolicach

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.