Kierunek – bezpieczna Rodzina

Gmina Bobolice / Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach otrzymała dotację na realizację projektu pt. „Kierunek – bezpieczna Rodzina” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie …

Aktywizacja osób pozostających bez pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie rozpoczyna realizację projektu pt. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy …

Partnerstwo Lokalne „Bobolice bez barier”

5 kwietnia 2018 r. w auli Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach odbyło się Zgromadzenie Partnerów Partnerstwa lokalnego „Bobolice bez barier”, poprzedzone posiedzeniem Zarządu Partnerstwa. …

Wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oferuje, w ramach projektu partnerskiego pn. „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” realizowanego …